Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΕΡΗΜΙΤΗΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ : Πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να παίξει κυρίαρχο και καθοριστικό ρόλο…!!!Γράφει ο Γιάννης Σπ. Παργινός / Οικονομολόγος – Δημοσιογράφος.  

Η επένδυση της N.C.H. Capital στην περιοχή Ερημίτη βρίσκεται σε πορεία εκτέλεσης. Παράλληλα, ο Σύλλογος «Ερημίτη Πλους, Περιβαλλοντική Προστασία Ακτών Βορείου Στενού Κέρκυρας»  

συνεχίζει τον αγώνα για την αποτροπή της τσιμεντοποίησης του Ερημίτη…

Μεταξύ της ψυχρής και κυνικής αποφασιστικότητας, - όπως εξ άλλου πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις συμβαίνει - , που προκλητικά επιδεικνύουν τα σαφώς προδιαγεγραμμένα οικονομικά συμφέροντα και της συναισθηματικής ρομαντικότητας που από την δική τους πλευρά επιδεικνύουν οι πολλοί ή λίγοι, - όσοι τέλος πάντων - , κάτοικοι της περιοχής συνασπιζόμενοι στον προαναφερθέντα Σύλλογο, επιτρέψτε μου να καταθέσω ορισμένες σκόρπιες σκέψεις με την τεχνοκρατική γνώση του οικονομολόγου…, την εμπειρία ενός μάχιμου δημοσιογράφου…,
και γιατί όχι του ανθρώπου που γνωρίζει, πονά και αγωνιά για την περιοχή αφού σ αυτήν έζησε και σεργιάνισε και ουδείς εν αμφιβόλω θα έθετε την καλή πρόθεση και την ανιδιοτέλεια των κατατιθέμενων σκέψεων…
Σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία η πατρίδα μας αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν για την απώλεια εθνικής κυριαρχίας, την οπισθοδρόμηση της οικονομίας της και την κατάρρευση της κοινωνίας της…, κι εν τέλει, εναγωνίως αποζητά την οικονομική ανάπτυξη ως μέσω εθνικής ανάταξης, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας, πολιτισμικής και πολιτιστικής συνέχειας μιας Ελλάδας ολοένα και περισσότερο απομακρινόμενης από την ιστορία της και την Ευρώπη της Δημοκρατίας, του Διαφωτισμού και της Αναγέννησης…, παντοιοτρόπως διαπιστώνεται η παντελής απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο του Α΄ όσο και του Β΄ βαθμού.!
Η εν λόγω διαπίστωση συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η, από τον υπογράφοντα, μεμφόμενη Αυτοδιοίκηση διεκδικεί :
α . Ρόλο πρωτεύοντα και κυρίαρχο στις τοπικές κοινωνίες κι εν μέρει αυτόνομο από την κεντρική κυβέρνηση…
β . Κατ ευθείαν διεκδίκηση και άμεση διαχείριση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση…
γ .  Προτάσσει τα περιβόητα ΣΔΙΤ, ( Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων… 
Τούτων των παρατηρήσεων δοθεισών, στην συγκεκριμένη περίπτωση του Ερημίτη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, - είτε του Α΄, είτε του Β΄ βαθμού, είτε από κοινού - ,  θα μπορούσε να παίξει πρωτεύονται και καθοριστικό ρόλο στην παγκοίνως διφορούμενη κι από πολλές πλευρές αμφιλεγόμενη κι αμφισβητούμενη ή , έστω κι απλώς, σε τοπικά συμφέροντα, - είτε από λάθος, είτε από μεμψιμοιρία, είτε από ιδεολογική αγκύλωση,  είτε από συναίσθημα - ,  αντιτιθέμενη επένδυση…!!!
Το άτοπον και άκρως ανερμήνευτον της λίαν διακριτής κι εν τοις πράγμασι απουσίας, - καθώς καταδικαστικά δελτία τύπου για πολιτική «ξαφόρμιση», όπως στην ντοπιολαλιά της περιοχής θα έλεγαν, έχουν πολλά εκδοθεί - , μεταλλάσσεται σε πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση, όταν μέσω των περιβόητων κι από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση προτασσόμενων και πολλαπλώς διαφημιζόμενων ΣΔΙΤ… , η επένδυση στον Ερημίτη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εν ειρήνη και συναινέσει και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δικαίως δρέπουσα τις όποιες δάφνες επιβράβευσης…
Ας εξηγήσουμε ότι :       
Οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών.
Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι:
        Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.
        Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.
        Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος.
        Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

Η επένδυση στον ΕΡΗΜΙΤΗ θα ήταν μια καλή ευκαιρία ανάδειξης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών και των κοινωνιών τους, ως υποσύνολο στο σύνολο της εθνικής μας ανάπτυξης, κι εν τέλει, - ΔΥΣΤΥΧΩΣ - , αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγήν…
Παραδειγματικά ας αναφέρουμε ένα άλλο εξ ίσου ευκρινές οικονομικό εγχείρημα, το οποίο παρέβλεψε προκλητικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση : Το πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό.
Οι εκάστοτε Διοικήσεις των όμορων Δήμων, - Γλυφάδας, - Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου - , διαφωνούσαν στα όποια σχέδια των εκάστοτε κυβερνήσεων, από την εποχή των κυβερνήσεων του Κώστα Σημίτη, του Κώστα Καραμανλή, του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Βενιζέλου, μέχρι και τις ημέρες των κυβερνήσεων του Αλέξη Τσίπρα.
Αποτέλεσμα πρόκληση : Η αρχική τιμή της έκτασης των 5 δις ευρώ να πέσει σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια κι ένας επενδυτής να είναι ο μόνος Κύριος της περιοχής ενώ οι Δήμοι έχουν απολέσει τη όποια κυριότητα και τον όποιο λόγο επ αυτής…
Ερώτημα : Οι όμοροι Δήμοι γιατί δεν παρουσίασαν δικό τους σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου, είτε ως Διαδημοτική μορφή επενδυτικής συνεργασίας, - στην οποία θα ηδύναντο να συμμετέχουν κι άλλοι Δήμοι πλην των όμορων - , είτε υπό την μορφή ΣΔΙΤ…;;; 
Ο οποιοσδήποτε καλόπιστος αναγνώστης μπορεί να λάβει το αναφερθέν παράδειγμα και να το προσαρμόσει αναλογικά στην περίπτωση του ΕΡΗΜΙΤΗ....

Τα συμπεράσματα δικά σας… 

                                                            Γ. Σπ. Π. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου