Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Οι 21 ημέρες που θα κρίνουν το μέλλον των συντάξεων...!!!

Η γνωστοποίηση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προσχεδίου προϋπολογισμού 2019 είναι το πρώτο βήμα που θα κρίνει το τι μέλλει γενέσθαι με τις συντάξεις το επόμενο έτος, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται στο...
Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου.

 Tο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα σταλεί στην ΕΕ θα περιλαμβάνει και τα δύο σενάρια και αυτό της περικοπής και εκείνο της μη περικοπής.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει καταρτίσει μία εξαιρετικά αναλυτική έκθεση που τεκμηριώνει τους λόγους που η περικοπή των συντάξεων δεν είναι απαραίτητη το 2019 και η οποία δείχνει πως το επόμενο έτος θα επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και θα υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος για να προχωρήσουν οι πολιτικές που έχει εξαγγείλει ελληνική κυβέρνηση.


Αυτή η έκθεση του ΓΛΚ που θα συνοδεύει το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 που θα αποσταλεί σήμερα στην Κομισιόν, προκειμένου να αξιολογηθεί από τις κοινοτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του μηχανισμού επαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου της ΕΕ, θα υποστηρίζει πως το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους Ενισχυμένης Εποπτείας μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 6,77 δισ. ευρώ ή 3,56% του ΑΕΠ, αυξημένο έναντι του στόχου της Ενισχυμένης Εποπτείας κατά 122 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η μη μείωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 κατά 2,065 δισ. ευρώ ποσό που θα εξισορροπηθεί κατά 1,73 δισ. ευρώ από άλλες παρεμβάσεις. Εφόσον δεν θα περικοπούν οι συντάξεις το Δημόσιο θα γλιτώσει 1,2 δισ. ευρώ, καθώς δεν θα μειωθούν κατά 750 εκατ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα που αποδίδονται από τους συνταξιούχους, δεν θα χαθούν 200 εκατ. ευρώ από την εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΠΥ και ο ΑΚΑΓΕ δεν θα απολέσει 250 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χάνονταν εάν περικόπτονταν οι συντάξεις.

Όπως αναφέρθηκε οι αποφάσεις για την τύχη των συντάξεων θα ληφθούν πιθανότατα στο Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου. Στις 21 ημέρες που μεσολαβούν έως τότε θα μεσολαβήσουν πολλά ενδιάμεσα στάδια, ώστε να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Στο επόμενο στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί τα ελληνικά μεγέθη και προχωρήσει στη σύνταξη της δικής της έκθεσης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2019. Αυτές τις θέσεις θα τις θέσει προς συζήτηση με τις ελληνικές αρχές στις 25 Οκτωβρίου, όταν θα επανέλθουν στην Αθήνα οι θεσμοί.

Στο τέλος Οκτωβρίου οι θεσμοί θα ενημερώσουν το EuroWorking Group για την τελική τους θέση για το ζήτημα και ειδικά για το εάν υπάρχει  ο δημοσιονομικός χώρος που επικαλείται η ελληνική πλευρά. Με τη σειρά του το EuroWorking Group θα ενημερώσει το Eurogroup και η Ευρωομάδα στις 5 Νοεμβρίου θα λάβει την τελική της απόφαση για το εάν θα περικοπούν οι συντάξεις ή όχι...

cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου