Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ιδού το νέο Ασφαλιστικό: Τι συντάξεις θα παίρνουν οι νέοι ασφαλισμένοι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι...!!!

του Ανδρέα Πετρόπουλου 

Το χρονοδιάγραμμα του νέου ασφαλιστικού, οι "νέες» και «παλαιές» συντάξεις, από πότε ισχύει η "προσωπική διαφορά,  

περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας καθορίζοντας το νέο τοπίο στην ασφάλιση και τις συντάξεις. Από τις αλλαγές και μόνο αν δεν ενεργοποιηθεί ο "κόφτης" ή υπάρξει ανατροπή με νέες μειώσεις - κάτι που επιδιώκει το ΔΝΤ- οι νέες συντάξεις θα είναι περίπου στα ίδια ή μεγαλύτερα επίπεδα από τις σημερινές για όσους έχουν αποδοχές έως 1.100 ευρώ και μέχρι 25 έτη ασφάλισης. Από εκεί και πάνω ξεκινούν οι μειώσεις που θα είναι της τάξης του 10% - 30% για τους υψηλά αμειβόμενους και όσους εξαντλήσουν τον εργασιακό βίο (40 - 42 έτη).

Ο επανυπολογισμός

Η εγκύκλιος προβλέπει τη διαδικασία επανυπολογισμού και το σαφές χρονοδιάγραμμα προκειμένου μέσα στους επόμενους 12 μήνες να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των παλαιών συντάξεων με το νέο τρόπο όπως αυτός ορίζεται στο νόμο Κατρούγκαλου.
Η διαφορά μεταξύ του ποσού που προκύπτει από τον παλαιό τρόπο υπολογισμού και του καινούργιου, ονομάζεται προσωπική διαφορά και στις περισσότερες περιπτώσεις εκτιμάται ότι θα είναι θετική, δηλαδή οι ήδη συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που θα λάβει ένας νέος συνταξιούχος, έχοντας ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Ο επανυπολογισμός αφορά τις ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις ή αυτές που θα καταβληθούν και αφορούν αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή έως τις 12 Μαΐου 2016. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, έως 31.12.2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την 12.5.2016 διατάξεις.
Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά την 1.1.2019, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των νέων συντάξεων.
Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μικρότερο του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα, εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (από το 2019 και έως το 2023 ).

Πώς διαμορφώνονται οι νέες ανταποδοτικές συντάξεις

Το ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και μετά, τον ακριβή πραγματικό χρόνο ασφάλισης και τους νέους, μειωμένους συντελεστές αναπλήρωσης που εφαρμόζονται κλιμακωτά.
Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών των μισθωτών συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματα αδείας για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές. Οι αποδοχές του ασφαλισμένου προσαυξάνονται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία όμως δεν έχει ακόμη  προσδιοριστεί από την Στατιστική Αρχή. Όταν δεν υπάρχει ακέραιο έτος, το ποσοστό αναπλήρωσης υπολογίζεται ως αναλογία με μαθηματική ακρίβεια ημέρας ασφάλισης.  
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται οι θεωρητικές αποδοχές που προκύπτουν από την μετατροπή των τεκμαρτών κατηγοριών στις οποίες κατέβαλλαν εισφορές, σε μισθό.
Σε περίπτωση καταβολής μειωμένων εισφορών  μειώνεται αντίστοιχα και το ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας επί της οποίας υπολογίζονταν οι εισφορές. Προβλέπεται επίσης πως οι αποδοχές θα προσαυξάνονται αν υπήρχαν κοινωνικοί πόροι.
Προσοχή. Ως χρόνος ασφάλισης πλέον νοείται το σύνολο των ημερών ασφάλισης από την πρώτη ημέρα ένταξης στο σύστημα μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας εξόδου.

Η προσθήκη της ...προσωπικής διαφοράς στις παλαιές συντάξεις

Έως τον Σεπτέμβριο του 2017 θα πρέπει να επανυπολογιστούν όλες οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις. Η νέα σύνταξη θα προκύπτει ως άθροισμα της Εθνικής – Ανταποδοτικής και η διαφορά με την παλαιά σύνταξη θα μπαίνει στο “κουτάκι” της "προσωπικής διαφοράς" του συνταξιούχου.
Μάλιστα, βάσει της νέας εγκυκλίου, για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς θα συγκρίνονται τα δυο καθαρά ποσά προ φόρου κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι ενσωματώνονται όλες οι προηγούμενες μνημονιακές μειώσεις. Επίσης, προβλέπεται προσωπική διαφορά ανά συνταξιούχο και για την εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγεία, ενώ στον μηχανισμό αυτό μπαίνουν και τυχόν καταβαλλόμενα οικογενειακά.
Ειδικά για το 2016, εάν παλαιά και νέα σύνταξη έχουν διαφορά μεγαλύτερη του 20%, η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά το ήμιση (10%). Αν ο ασφαλισμένος αποχωρήσει το 2017, θα λάβει το 1/3 της προσωπικής διαφοράς κι αν φύγει το 2018 το 1/4 αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου