Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Τα τρία μέτρα που θα οδηγήσουν σε ελάφρυνση του ελληνικού χρέους...!!!
Το «πράσινο φως» για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους άναψε χθες το διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
«Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα ελαφρύνουν το βάρος χρέους της Ελλάδας, αλλά η τελική επιτυχία του προγράμματος εναπόκειται στη συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 

από την ελληνική κυβέρνηση», υπογράμμισε χθες ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρεγκλινγκ.
Όπως είπε «τα μέτρα που εγκρίθηκαν από τα όργανα του ESM και του EFSF είναι σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους», για να προσθέσει ότι «όταν εφαρμοστούν στο σύνολο, θα μπορούν να οδηγήσουν σε αθροιστική μείωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060».
Επίσης ανέφερε ότι υπολογίζεται μείωση 5 μονάδων των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας την ίδια χρονική περίοδο. Στην ανακοίνωση του, ο ESM επισημαίνει πως τα μέτρα αυτά δεν έχουν επίπτωση στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών.
Τα τρία σχέδια
Πιο συγκεκριμένα, ο ESM ενέκρινε τρία σχέδια που στοχεύουν στη μείωση του επιτοκιακού ρίσκου της Ελλάδας.
• Το πρώτο είναι μια ανταλλαγή ομολόγων, τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου που διατέθηκαν από τον ESM στην Ελλάδα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ανταλλαγούν με τίτλους σταθερού επιτοκίου. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ο EFSF και ο ESM παρείχαν δάνεια στην Ελλάδα συνολικού ύψους 42,7 δισ. ευρώ Αυτό δεν έγινε με εκταμίευση χρημάτων, αλλά με τη μορφή χρεογράφων κυμαινόμενου επιτοκίου. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε τα χρεόγραφα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τα χρεόγραφα θα ανταλλαγούν τώρα με ομόλογα σταθερού επιτοκίου πιο μεγάλης ωρίμασης. Καθώς τα νέα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων. Στις τράπεζες απαγορεύεται να πουλήσουν τα χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου και τα χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου στην αγορά, αλλά μπορούν να τα πουλήσουν στην ΕΚΤ. Τα χρεόγραφα που οι τράπεζες έχουν πουλήσει αποκλείονται από την ανταλλαγή. Μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου, ο EFSF/ESM θα επαναγοράσει τα χρεόγραφα σταθερού επιτοκίου που οι τράπεζες συνεχίζουν να κατέχουν για να μην είναι εκτεθειμένες στο επιτοκιακό ρίσκο. Αυτό θα γίνει με κεφάλαια που θα αντληθούν από την αγορά. Για να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση, η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα σε αρκετές φάσεις σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο.
• Το δεύτερο επιτρέπει στον ESM να εμπλακεί σε συμφωνίες ανταλλαγής (swap) για να μειώσει το ρίσκο η Ελλάδα να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο στα δάνεια της όταν τα επιτόκια της αγοράς αρχίσουν να αυξάνουν.
• Το τρίτο είναι γνωστό ως «προσαρμογή χρηματοδότησης» (matched funding), που θα γίνει με έκδοση μακροπρόθεσμων ομολόγων τα οποία στενά παρακολουθούν τη λήξη των ελληνικών δανείων και υποθέτουν ότι ο ESM θα χρεώνει ένα σταθερό επιτόκιο στις μελλοντικές δόσεις προς την Ελλάδα.
Όπως αναφέρεται στη ανακοίνωση, το Δ.Σ. του ESM και του EFSF έχει επίσης αποδεχτεί μια ανταλλαγή ομολόγων, παρόμοια σε σκοπό και σχεδιασμό με εκείνη του ESM, που θα εφαρμοστεί στα ομόλογα του EFSF με κυμαινόμενο επιτόκιο που δόθηκαν στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα ο EFSF παγώνει την αύξηση των επιτοκίων για το 2017 σε τίτλους 11,3 δισ. ευρώ του EFSF τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την επαναγορά χρέους. Ένα περιθώριο 2% είχε αρχικά προβλεφθεί εν αρχή για το 2017. Ένα επιπρόσθετο μέτρο για την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο από τον EFSF. Προσδοκάται να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη του μήνα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.
Το Μαξίμου
«Η απόφαση του ESM εξανεμίζει και το τελευταίο φύλλο συκής που είχε μείνει στη ΝΔ και τον Κ. Μητσοτάκη», σχολίαζε χθες το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. «Σε αντίθεση με την ακατάσχετη καταστρο- φολογία τους, ο ESM ενέκρινε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος, τα οποία θα μειώσουν τον δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες ως το 2060», αναφέρει το Μαξίμου. «Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο άβολες διαπιστώσεις. Και η στήριξη στους χαμηλοσυνταξιούχους δόθηκε από την κυβέρνηση και η απομείωση του χρέους προχωρεί κανονικά», τονίζει το Μαξίμου.

Πηγή : imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου