Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Οι πιστωτές αρπάζουν τα κλειδιά των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων - Αλλάζει ο επιχειρηματικός χάρτης...!!!

του Θάνου Πασχάλη

Μετά τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι θα μπορούν να προσφεύγουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό 

για να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τρίτους(ιδιώτες ή το δημόσιο) και οι πιστωτές θα μπορούν να πράττουν ανάλογα.
Να αιτούνται δηλαδή την υπαγωγή των επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό όπως θα μπορούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι οφειλέτες, είτε επιχειρηματίες, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες.

Στους πιστωτές περιλαμβάνονται όσοι έχουν δανειοδοτήσει τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις οι οποίες οδεύουν σε αναδιάρθρωση των χρεών τους (βλέπε τράπεζες) ή ενισχύσεις με προιόντα ή πρώτες ύλες (βλέπε προμηθευτές) ή έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για παροχή υπηρεσιών (βλέπε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας του δημοσίου).
Στην περίπτωση αυτή οι πιστωτές υποβάλουν αίτηση, μέσω δικαστικού επιμελητή, προς τον οφειλέτη/ες (μέτοχο ή μεγαλομετόχους μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης) καλώντας τους να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Εάν ο ή οι οφειλέτες δεν το πράξουν αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην δύναται να το πράξουν ούτε μελλοντικά.
Εφόσον το αποδεχτούν ξεκινούν, ενώπιον διαπιστευμένου διαμεσολαβητή ,διαπραγματεύσεις ώστε να συναφθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης των οφειλών.μεταξύ πιστωτών και μετόχων της επιχείρησης. Απαραίτητη προυπόθεση για τη συμφωνία να συναινέσουν  τα 3/5 των πιστωτών ή από τους  συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις  πιστωτές κάποιοι από αυτούς είναι δικαιούχοι του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η όποια συμφωνία με τους πιστωτές συναφθεί αυτή θα ακυρωθεί εφόσον για 3 μήνες ο επιχειρηματίας αθετήσει τις πληρωμές του προς οποιονδήποτε πιστωτή.
Αναφορικά με τις οφειλές προς το δημόσιο (Φ.Π.Α,ασφαλιστικές εισφορές,Φ.Μ.Υ) δεν θα υπάρξει κάποιο "κούρεμα" ,όπως με τους προμηθευτές,αλλά διαγραφή μόνο προσαυξήσεων και τόκων εφόσον και μόνο ο επιχειρηματίας εξοφλεί κανονικά τις δόσεις που θα συμφωνηθούν.Πρακτικά όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πιστωτές θα απαιτήσουν με το παραπάνω τις οφειλές τους από τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις διεκδικώντας ακόμη και μέρος της διοίκησης και αρπάζοντας στο τέλος τα ίδια τα κλειδιά της επιχείρησης.
Με όλα αυτά επόμενο είναι ότι θα αλλάξει και ο επιχειρηματικός χάρτης στη χώρα μας  καθώς αρκετές σήμερα επιχειρήσεις η θα αναδιαρθρωθούν με ξένα η ίδια  κεφάλαια η θα πτωχεύσουν λόγω της υπερχρέωσης.Το παραπάνω σχέδιο ρύθμισης των κόκκινων δανείων προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και τεχνικών κλιμακίων των δανειστών προβλέπει εκτός των άλλων την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων όχι με βάση τον τζίρο τους αλλά με βάση τον τραπεζικό δανεισμό τους.
Ετσι στην χαμηλότερη κατηγορία θα υπαχθούν επιχειρήσεις με δανεισμό μέχρι 1 εκ.ευρώ,στη μεσαία από 1-2,5 εκ ευρώ και στην υψηλότερη με δανεισμό άνω των 2,5 εκ.ευρώ.Για κάθε κατηγορία επιχείρησης θα ισχύσει διαφορετικός τρόπος αναδιάρθρωσης του δανεισμού τους (αυτοματοποιημένη διαδικασία η μέσω διαμεσολαβητή).

newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου