Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Όλες οι αντιφάσεις και τα παράδοξα του νόμου Παππά...!!!

ΣΤΑΓΟΝΑ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2Α – ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΗΤΑ Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Η αναστολή του αποκαλούμενου άρθρου 2Α του νόμου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες και των τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων που ακολούθησαν, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό του προβλήματος που δημιουργήθηκε με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την αρχική προσφυγή των ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών.


Η συζήτηση που διεξάγεται σε υψηλούς τόνους μεταξύ των κομμάτων και κυρίως μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί τόσο εύκολα, καθώς η ΝΔ εκτιμά ότι η κυβέρνηση έχει ηττηθεί πολιτικά και επιδιώκει την πλήρη ανατροπή του νόμου Παππά. Μάλιστα, έχει καταθέσει τη δική της πρόταση ως βάση συζήτησης.

Ανεξαρτήτως αυτών πάντως, το θέμα είναι ότι ο νόμος Παππά στο σύνολο των 15 αρχικών αλλά και του πρόσθετου άρθρου που προστέθηκε ως 2Α διαπνέεται από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Έτσι, η αναστολή ή κατάργηση ενός μόνον άρθρου -του 2Α- και η ταυτόχρονη διατήρηση όλων των υπολοίπων ως έχουν, χωρίς συγκεκριμένες παρεμβάσεις και αλλαγές, ουσιαστικά δεν αναιρούν ορισμένα από τα βασικά ζητήματα. Αυτά σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ είναι αρμοδιότητας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και θα κληθεί να τα επιλύσει όταν συσταθεί και αναλάβει τα καθήκοντά του.
Για παράδειγμα, σε περισσότερα από τέσσερα άρθρα του ισχύοντος νόμου Παππά αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι οι άδειες δίνονται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και πλειοδοτικού διαγωνισμού. Από τις πρώτες γραμμές του πρώτου άρθρου του νόμου έως και ολόκληρο το άρθρο 13, το οποίο αφιερώνεται στη διαδικασία της δημοπρασίας.
Επίσης, στο άρθρο 2 του νόμου Παππά καθίσταται σαφές ότι ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών καθορίζεται με απόφαση του υπουργού στον οποίο κάθε φορά ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (σ.σ. στη συγκεκριμένη περίπτωση του κ. Παππά) μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, τον τελικό λόγο έχει η κυβέρνηση και όχι το ΕΣΡ το οποίο απλώς καταθέτει τη γνώμη του, αλλά αυτή δεν είναι δεσμευτική.
Το ίδιο ισχύει και για το τίμημα της κάθε άδειας, όπου και πάλι γίνεται σαφής αναφορά σε δημοπρατούμενες άδειες και τιμή εκκίνησης.
Αλλά και το άρθρο 3 ξεκινά ως εξής: «Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν...».
Επιπλέον στο άρθρο 9 του νόμου Παππά, που αφορά στο απασχολούμενο προσωπικό, γίνεται σαφέστατη πρόβλεψη για τον αριθμό των απασχολούμενων σε κάθε τηλεοπτικό πάροχο που στην περίπτωση των ενημερωτικών καναλιών εθνικής εμβέλειας ορίζεται στους 400. Αυτό φυσικά εκτός του ότι εμπίπτει στη γενική αρχή των κανόνων της ελεύθερης οικονομίας δεν μπορεί να σταθεί ως προϋπόθεση από τη στιγμή που ο αριθμός των αδειών θα είναι ανοικτός κάθε φορά -για παράδειγμα 8, 10 ή και 12- καθώς τα προσδοκώμενα έσοδα αυταπόδεικτα δεν θα μπορούν να εγγυηθούν όχι την κερδοφορία αλλά ούτε καν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
Όπως δε προσημειώθηκε το άρθρο 13 αναφέρεται αποκλειστικά στη διαδικασία της δημοπρασίας, κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να σταθεί, αν για παράδειγμα ο αριθμός των προσφερόμενων αδειών είναι μεγαλύτερος από το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί.
Για την ενημέρωση των αναγνωστών του, το Newsbomb.gr προχώρησε στην κωδικοποίηση όλων των επίμαχων διατάξεων του νομικού πλαισίου για τις άδειες.
Αρχικά, για την τροπολογία με την οποία αναστέλλονται τόσο η προσθήκη του άρθρου 2Α στο νόμο Παππά και οι τέσσερις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του, προκειμένου να διεξαχθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός (Διαβάστε εδώ)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4367 / ΦΕΚ Α19 της 15ης Φεβρουαρίου 2016 που ενσωματώνεται στο νόμο 4339/2015 ΦΕΚ Α133 της 29ης Οκτωβρίου 2015 ως άρθρο 2Α, προβλέπεται ότι ο αριθμός των αδειών καθορίζεται σε τέσσερις όπως και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού. (Διαβάστε εδώ)
Απόφαση 4297 / 1ης Μαρτίου 2016 με υπογραφή του Νίκου Παππά ΦΕΚΒ 518. Προβλέπει τη μεταβίβαση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αρμοδιοτήτων για δημοσίευση προκήρυξης, παραλαβή δικαιολογητικών, διαδικασία προεπιλογής, διεξαγωγή δημοπρασίας, συγκρότηση ειδικής επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. (Διαβάστε εδώ)
Απόφαση 7230 / 4ης Απριλίου 2016 με υπογραφή του Νίκου Παππά ΦΕΚΒ 930. Παραχωρεί την αρμοδιότητα για ειδική επιτροπή ενστάσεων τόσο κατά τη φάση της προεπιλογής όσο και της κύριας διαγωνιστικής διαδικασίας. (Διαβάστε εδώ)
Απόφαση 7577 / 6ης Απριλίου 2016 με υπογραφές Γιώργου Κατρούγκαλου, Χρήστου Σπίρτζη, Νίκου Παππά ΦΕΚΒ 985. Προβλέπει τον καθορισμό ελάχιστου αριθμού εργαζομένων και δημιουργία Μητρώου Ειδικοτήτων. (Διαβάστε εδώ)
Απόφαση 7984 /12ης Απριλίου 2016 με υπογραφές Γιώργου Χουλιαράκη και Νίκου Παππά ΦΕΚΒ 1009. Καθορίζει την τιμή εκκίνησης στα 3 εκατ. ανά άδεια. (Διαβάστε εδώ)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μαξίμου: Παρωδία η πρόταση της ΝΔ για τις τηλεοπτικές άδειες

Μαξίμου: Παρωδία η πρόταση της ΝΔ για τις τηλεοπτικές άδειες

Τέλος, παρατίθεται όλο το κείμενο του νόμου 4339/2015 με βάση τον οποίο καθορίζεται η «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης».
Σε αυτόν περιλαμβάνονται 15 άρθρα που αναλυτικά περιέχουν:
Άρθρο 1 - Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
Άρθρο 2 - Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
Άρθρο 3 - Προϋποθέσεις συμμετοχής - Νομική μορφή υποψηφίων
Άρθρο 4 - Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων
Άρθρο 5 - Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών

Άρθρο 6 - Αρνητικές προϋποθέσεις - Ασυμβίβαστες ιδιότητες - Πόθεν έσχες υποψηφίων
Άρθρο 7 - Τεχνολογικός εξοπλισμός - Κτηριακή Υποδομή
Άρθρο 8 - Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος
Άρθρο 9 - Απασχολούμενο προσωπικό
Άρθρο 10 - Λοιποί όροι συμμετοχής
Άρθρο 11- Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ
Άρθρο 12 - Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής
Άρθρο 13 - Διαδικασία δημοπρασίας
Άρθρο 14 - Όροι χορηγούμενων αδειών
Άρθρο 15 - Λόγοι ανάκλησης αδειών
Διαβάστε το πλήρες κείμενο του νόμου εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου