Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

«Ασπίδα» ο Άρειος Πάγος στους πλειστηριασμούς Εργατικών Κατοικιών...!!!

του Ανδρέα Πετρόπουλου

Καμιά εργατική κατοικία δεν βγαίνει και δεν μπορεί να βγει σε πλειστηριασμό, μετά την οριστική απόφαση 570/ 2015 του Αρείου Πάγου  

που δημιουργεί έτσι ένα προστατευτικό κλοιό για τις κατοικίες που έχουν συναφθεί με δάνεια από τον ΟΕΚ (Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας).
Ο αντιπρόεδρος του ΟΕΚ- ΟΑΕΔ Κων. Λιβέρης γνωστοποίησε την συγκεκριμένη απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία προβλέπει ότι:
α) απαγορεύεται η διάθεση με αναγκαστική εκτέλεση ακινήτου που αγοράστηκε ή αναγέρθηκε, κατά τις διατάξεις χορήγησης των στεγαστικών προγραμμάτων δανείου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας,

β) τυχόν επιβολή της κατάσχεσης ως ανωτέρω είναι άκυρη και
γ) σε περίπτωση διαθέσεως του ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό και αν ακόμη αυτός παραμείνει έγκυρος, ως διαδικαστική πράξη, επειδή είναι ανίσχυρος και ανενεργής ως δικαιοπραξία διαθέσεως του ουσιαστικού δικαίου, δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας επί του πλειστηριασθέντος στον υπερθεματιστή.
Όπως αναφέρεται ακόμα στο απόσπασμα της εν λόγω απόφασης:
«...Από τον συνδυασμό της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1641/1986, η οποία ορίζει ότι «πριν  από την πλήρη εξόφληση του δανείου και επί δεκαετία από τη λήψη του, απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε δικαιοπραξία ή  προσύμφωνο διάθεσης  του  ακινήτου που αποκτάται με δάνειο ή σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους ή επιβολή κατάσχεσής του» με εκείνη της παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν.Δ 775/1964 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί λαϊκής κατοικίας», η οποία ορίζει ότι «υφισταμένης υποθήκης πάσα απαλλοτρίωσις του ακινήτου είναι άκυρος, επιτρεπομένης μόνο της μεταβιβάσεως λόγω προικός υπέρ κατιόντων ή αδελφών», προκύπτει ότι με αυτή θεσπίζεται, για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, απαγόρευση διάθεσης και με αναγκαστική εκτέλεση του ακινήτου που αγοράστηκε ή αναγέρθηκε, κατά τις διατάξεις του Ν. 1641/1986, με χρήματα του ως άνω δάνειου, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ανωτέρω διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 αυτού, η δε παρά τις προϋποθέσεις αυτές γενομένη διάθεση είναι απολύτως άκυρη. Η απαγόρευση της κατασχέσεως, η οποία αν επιβληθεί είναι άκυρη, ισχύει αθροιστικώς, μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου, αλλά και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή και αν έχει εξοφληθεί το δάνειο και επί μία δεκαετία από τη λήψη του δανείου. Επομένως για τη δυνατότητα της κατασχέσεως απαιτείται η πλήρης εξόφληση του δανείου και η πάροδος δεκαετίας από τη λήψη του δανείου, με συνέπεια η έλλειψη της μιας από τις ανωτέρω προϋποθέσεις να αποκλείει την κατάσχεση. Έτσι σε περίπτωση διαθέσεως του ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό και αν ακόμη αυτός παραμείνει έγκυρος, ως διαδικαστική πράξη, αφού είναι ανίσχυρος και ανενεργής ως δικαιοπραξία διαθέσεως του ουσιαστικού δικαίου δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας επί του πλειστηριασθέντος στον υπερθεματιστή (ΟλΑΠ 1688/1983).»

newpost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου